Greenland paddles, the right way to paddle

Bestillinger 2021

20/04/2021 17:03

På grunn av pågående Covid-19 pandemi så er det dukket opp enkelte endringer ved bestilling av AKG grønlandsårer.

Den største endringen er leveringstid. Dette da fabrikken har redusert personel og operatører i arbeid for øyeblikket. Det er ubekreftet når dette vil endre seg. Leveringstid vil anslagsvis være mellom 2-3 mnd fra åren bestilles i nettbutikk.

 

Endring nummer 2 er pris. For å kunne ivareta fabrikk og personell så har produksjonskostnadene pr åre økt med ca 25USD, omregnet utgjør dette 208NOK. Denne prisendringen vil selvsagt bli lagt på ved bestilling. Prisendring er medtatt i opplyst pris i nettbutikk.

 

Siden leveringstiden nå er økt og betaling av årer som skal produseres må skje i forkant av oppstart produksjon, så vil det nå ved bestilling bli fakturert 50% av total ordre. Det vil si at ved bestilling, så må det betales 50% av kjøpesum. 

 

Bestillinger utføres som vanlig den 25 vær mnd, så fremst det ligger nok bestillinger inne.

Fast bestilling, uavhengig av antall bestillinger inne, foretakes 20 Juni og 20 September.