Greenland paddles, the right way to paddle

Bestillinger 2021

20/04/2021 17:03

På grunn av pågående Covid-19 pandemi så er det dukket opp enkelte endringer ved bestilling av AKG grønlandsårer.

Den største endringen er leveringstid. Dette da fabrikken har redusert personel og operatører i arbeid for øyeblikket. Det er ubekreftet når dette vil endre seg. Leveringstid vil anslagsvis være mellom 2-3 mnd fra åren bestilles i nettbutikk.

 

Endring nummer 2 er pris. For å kunne ivareta fabrikk og personell så har produksjonskostnadene pr åre økt med ca 25USD, omregnet utgjør dette 208NOK. Denne prisendringen vil selvsagt bli lagt på ved bestilling.

 

Siden leveringstiden nå er økt og betaling av årer som skal produseres må skje i forkant av oppstart produksjon, så vil det nå ved bestilling bli fakturert 50% av total ordre. Det vil si at ved bestilling, så må det betales 50% av kjøpesum. 

 

Bestillinger utføres som vanlig den 25 vær mnd, så fremst det ligger nok bestillinger inne.

Fast bestilling, uavhengig av antall bestillinger inne, foretakes 20 Juni og 20 September.